Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Xaponés :: Lección 104 Emprego: Navegar en Internet

Vocabulario

Homepage
hoーmupeーji ホームページ
Cargar
appu roーdo アップロード
Escoller
sentaku suru 選択する
Dobrador
foruda フォルダ
Barra de ferramentas
tsuーru baー ツールバー
Volver
modoru 戻る
Bookmark
okiniiri お気に入り
At (@)
attomaーku アットマーク(@)
Barra (/)
surasshu スラッシュ(/)
Dous puntos (:)
koron コロン(:)