Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Xaponés :: Lección 103 Emprego: o uso de Internet

Vocabulario

Internet
intaーnetto インターネット
Ligazón
rinku リンク
Hyperlink
haipaーrinku ハイパーリンク
Provedor de servizos de Internet
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
Rede
nettowaーku ネットワーク
Web
webu saito ウェブサイト
Páxina web
webu peーji ウェブページ
Enderezo páxina web (URL)
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
Sitio seguro
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
Navegador
burauza ブラウザ
Motor de procura
kensaku enjin 検索エンジン
Servidor seguro
anzen na saーbaー 安全なサーバー