Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Xaponés :: Lección 99 Oficina: Recepción

Vocabulario

Estou buscando un grampeador
watashi ha hocchikisu wo sagashi te i masu 私はホッチキスを探しています
Percevejo
gabyou 画鋲
Lapis
enpitsu 鉛筆
Libro
hon 本
Papel
kami 紙
Caderno
noーto ノート
Diapositivas
suraido スライド
Calendario
karendaー カレンダー
Cinta
teーpu テープ
Eu teño atopar un mapa
watashi ha chizu wo mitsukeru hitsuyou ga ari masu 私は地図を見つける必要があります