Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Xaponés :: Lección 97 Oficina: Equipo

Vocabulario

Máquina de fax
fakkusu ki ファックス機
Fotocopiadora
kopiー ki コピー機
Teléfono
denwa 電話
Máquina de escribir
taipuraitaー タイプライター
Proxector
purojekutaー プロジェクター
Ordenador
konpyuーta コンピュータ
Pantalla
gamen 画面
A impresora está funcionando?
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
Disco
disuku ディスク
Calculadora
dentaku 電卓