Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Xaponés :: Lección 44 Viaxes: Onde vai?

Vocabulario

Onde está indo?
anata ha doko he iku no desu ka あなたはどこへ行くのですか?
Cantos bolsas tes?
o mochi no baggu ha nan ko desu ka お持ちのバッグは何個ですか?
Estou saíndo de vacacións
watashi ha kyuuka ni iki masu 私は休暇に行きます
Eu estou indo nunha viaxe de negocios
watashi ha shucchou ni iki masu 私は出張に行きます
O terminal que precisa?
dochira no taーminaru wo o sagashi desu ka どちらのターミナルをお探しですか?
Gustaríame un asento no corredor
tsuuro gawa no seki wo kibou shi masu 通路側の席を希望します
Gustaríame un asento de ventá
madogawa no seki wo kibou shi masu 窓側の席を希望します
Por que o plan foi adiado?
naze hikouki ga okure te iru no desu ka なぜ飛行機が遅れているのですか?
Presione o cinto de seguridade
shiーtoberuto wo o shime kudasai シートベルトをお締めください
Eu estou mirando para o terminal A
taーminaru ei no basho wo sagashi te i masu ターミナルAの場所を探しています
Podo ter un cobertor?
buranketto wo mo tte ki te morae masu ka ブランケットを持って来てもらえますか?
O tempo é que imos aterrar?
chakuriku yotei ha nan ji desu ka 着陸予定は何時ですか?
Terminal B é para voos internacionais
taーminaru biー ha kokusaisen senyou desu ターミナルBは国際線専用です