Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Xaponés :: Lección 13 Números: 10 a 100

Vocabulario

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100