Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Xaponés :: Lección 10 Números: 0 ao 10

Vocabulario

Números
suuji 数字
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10