Français Japonais Leçon 93 Leçon de vocabulaire

Japonais :: Leçon 93. Santé: Malade

loading

Vocabulaire :: Japonais Français

watashi ha isha ni mi te morau hitsuyou ga ari masu 私は医者に診てもらう必要があります
Je dois voir un médecin
isha ha i masu ka 医者はいますか?
Est-ce que le médecin est là?
kibun ga yoku ari mase n 気分がよくありません
Je ne me sens pas bien
watashi ha byouki desu 私は病気です
Je suis malade
i ga itai desu 胃が痛いです
J’ai mal au ventre
atama ga itai desu 頭が痛いです
J’ai mal à la tête
yoko ni naru hitsuyou ga ari masu 横になる必要があります
Je dois me coucher
nodo ga itai desu 喉が痛いです
J’ai mal à la gorge
watashi ha hakike ga shi masu 私は吐き気がします
J’ai la nausée
watashi ha arerugiー mochi desu 私はアレルギー持ちです
J’ai une réaction allergique
geri wo shi te i masu 下痢をしています
J’ai la diarrhée
kurakura shi masu クラクラします
J’ai la tête qui tourne
kata zutsuu ga ari masu 片頭痛があります
J’ai la migraine