درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 99 دفتر مرکزی: میز

واژگان

من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
با پونز محکم کردن
tú dīng 图钉
مداد
qiān bĭ 铅笔
کتاب
shū 书
کاغذ
zhĭ 纸
دفتر یادداشت
jì shì bĕn 记事本
اسلاید
huàn dēng piàn 幻灯片
تقویم
rì lì 日历
نوار
jiāo dài 胶带
من باید یک نقشه پیدا کنم
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图