فارسی چینی درس 99 واژگان

چینی :: درس 99. دفتر مرکزی: میز

loading

واژگان :: چینی فارسی

wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
tú dīng 图钉
با پونز محکم کردن
qiān bĭ 铅笔
مداد
shū 书
کتاب
zhĭ 纸
کاغذ
jì shì bĕn 记事本
دفتر یادداشت
huàn dēng piàn 幻灯片
اسلاید
rì lì 日历
تقویم
jiāo dài 胶带
نوار
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图
من باید یک نقشه پیدا کنم