درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 98 دفتر مرکزی: لوازم

واژگان

قیچی ها کجا هستند؟
jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
مداد تراش
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
گیره کاغذ
qū bié zhēn 曲别针
من نیاز به یک قلم دارم
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
زیردستی برای نوشتن
xiĕ zì bĕn 写字本
خط کش
chĭ zi 尺子
پاکت
xìn fēng 信封
تمبر
yóu piào 邮票
چسب
jiāo shuĭ 胶水
پاک کن
xiàng pí 橡皮