فارسی چینی درس 98 واژگان

چینی :: درس 98. دفتر مرکزی: لوازم

loading

واژگان :: چینی فارسی

jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
قیچی ها کجا هستند؟
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
مداد تراش
qū bié zhēn 曲别针
گیره کاغذ
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
من نیاز به یک قلم دارم
xiĕ zì bĕn 写字本
زیردستی برای نوشتن
chĭ zi 尺子
خط کش
xìn fēng 信封
پاکت
yóu piào 邮票
تمبر
jiāo shuĭ 胶水
چسب
xiàng pí 橡皮
پاک کن