درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 97 دفتر مرکزی: تجهیزات

واژگان

دستگاه فکس
chuán zhēn jī 传真机
دستگاه فتوکپی
fù yìn jī 复印机
تلفن
diàn huà 电话
ماشین تحریر
dă zì jī 打字机
پروژکتور
tóu yĭng yí 投影仪
کامپیوتر
jì suàn jī 计算机
پرده
píng mù 屏幕
آیا چاپگر کار می کند؟
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
دیسک
guāng pán 光盘
ماشین حساب
jì suàn qì 计算器