درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 96 دکتر: کمک

واژگان

دو قرص در روز
yī tiān chī liăng piān 一天吃两片
آیا شما پرستار هستید؟
nĭ shì hù shi mā 你是护士吗?
آیا جدی است؟
hĕn yán zhòng mā 很严重吗?
آیا دکتر هست؟
yī shēng zài mā 医生在吗?
من نمی دانم بیماری من چیست
wŏ bù zhī dào wŏ yŏu shén me 我不知道我有什么
من عینکم را گم کرده ام
wŏ de yăn jìng diū le 我的眼镜丢了
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
nĭ néng lì kè tì huàn tā men mā 你能立刻替换他们吗?
آیا نسخه نیاز دارم؟
wŏ xū yào yī gè chŭ fāng mā 我需要一个处方吗?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
zhè ge fù jìn yŏu yào fáng mā 这个附近有药房吗?
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
wŏ xū yào yī xiē zhì liáo găn mào de yào 我需要一些治疗感冒的药
با تشکر از شما برای کمک شما
găn xiè nĭ de bāng zhù 感谢你的帮助
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
wŏ qiàn nĭ duō shao qián 你欠你多少钱?