فارسی چینی درس 95 واژگان

چینی :: درس 95. دکتر:صحبت کردن با دکتر

loading

واژگان :: چینی فارسی

nĭ yŏu guăi zhàng mā 你有拐杖吗?
آیا عصا دارید؟
niŭ shāng 扭伤
پیچ خوردن
nĭ gŭ tou duàn le 你骨头断了
استخوان شما شکسته است
wŏ xū yào zhĭ téng yào 我需要止疼药
من نیازبه مسکن دارم
wŏ méi yŏu gāo xuè yā 我没有高血压
من فشار خون بالا ندارم
wŏ huái yùn le 我怀孕了
من باردار هستم
wŏ zhăng pí zhĕn le 我长皮疹了
من کهیر زدم
shāng kŏu găn răn le 伤口感染了
محل بریدگی عفونت کرده است
kān zhè yū shāng 看这瘀伤
به این کبودی نگاه کنید
liú găn 流感
آنفولانزا
wŏ găn mào le 我感冒了
من سرما خورده ام
wŏ shòu le fēng hán 我受了风寒
من لرزدارم
nă lĭ téng 哪里疼?
کجا درد می کند؟
quán shēn 全身
در همه جا
nĭ găn jué zhè yàng duō jiŭ le 你感觉这样多久了?
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
wŏ găn jué zhè yàng yŏu sān tiān le 我感觉这样有3天了
من 3 روز است که این احساس را دارم
nĭ yŏu fú yòng shén me yào mā 你有服用什么药吗?
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
shì de zhì liáo xīn zàng de yào 是的,治疗心脏的药
بله، برای قلبم