درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 95 دکتر:صحبت کردن با دکتر

واژگان

آیا عصا دارید؟
nĭ yŏu guăi zhàng mā 你有拐杖吗?
پیچ خوردن
niŭ shāng 扭伤
استخوان شما شکسته است
nĭ gŭ tou duàn le 你骨头断了
من نیازبه مسکن دارم
wŏ xū yào zhĭ téng yào 我需要止疼药
من فشار خون بالا ندارم
wŏ méi yŏu gāo xuè yā 我没有高血压
من باردار هستم
wŏ huái yùn le 我怀孕了
من کهیر زدم
wŏ zhăng pí zhĕn le 我长皮疹了
محل بریدگی عفونت کرده است
shāng kŏu găn răn le 伤口感染了
به این کبودی نگاه کنید
kān zhè yū shāng 看这瘀伤
آنفولانزا
liú găn 流感
من سرما خورده ام
wŏ găn mào le 我感冒了
من لرزدارم
wŏ shòu le fēng hán 我受了风寒
کجا درد می کند؟
nă lĭ téng 哪里疼?
در همه جا
quán shēn 全身
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
nĭ găn jué zhè yàng duō jiŭ le 你感觉这样多久了?
من 3 روز است که این احساس را دارم
wŏ găn jué zhè yàng yŏu sān tiān le 我感觉这样有3天了
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
nĭ yŏu fú yòng shén me yào mā 你有服用什么药吗?
بله، برای قلبم
shì de zhì liáo xīn zàng de yào 是的,治疗心脏的药