فارسی چینی درس 89 واژگان

چینی :: درس 89. تعطیلات: حیوانات خانگی

loading

واژگان :: چینی فارسی

dòng wù 动物
حیوانات
nĭ yăng gŏu mā 你养狗吗?
آیا شما سگ دارید؟
wŏ duì māo guò mĭn 我对猫过敏
من به گربه آلرژی دارم
wŏ yăng le yī zhĭ niăo 我养了一只鸟
من یک پرنده دارم
tù zi 兔子
خرگوش
mŭ jī 母鸡
مرغ
gōng jī 公鸡
خروس
wŏ xĭ huan mā 我喜欢马
من اسبها را دوست دارم
xiăo jī 小鸡
جوجه
zhū 猪
خوک