درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 89 تعطیلات: حیوانات خانگی

واژگان

حیوانات
dòng wù 动物
آیا شما سگ دارید؟
nĭ yăng gŏu mā 你养狗吗?
من به گربه آلرژی دارم
wŏ duì māo guò mĭn 我对猫过敏
من یک پرنده دارم
wŏ yăng le yī zhĭ niăo 我养了一只鸟
خرگوش
tù zi 兔子
مرغ
mŭ jī 母鸡
خروس
gōng jī 公鸡
من اسبها را دوست دارم
wŏ xĭ huan mā 我喜欢马
جوجه
xiăo jī 小鸡
خوک
zhū 猪