فارسی چینی درس 86 واژگان

چینی :: درس 86. تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

loading

واژگان :: چینی فارسی

wŏ xiăng zhào zhāng xiāng 我想照张相
من عکس گرفتن را دوست دارم
wŏ xiăng tán jí tā 我想弹吉他
من گیتار زدن را دوست دارم
wŏ bù xĭ huan biān zhī 我不喜欢编织
من گره زدن را دوست ندارم
wŏ bù xĭ huan huì huà 我不喜欢绘画
من نقاشی را دوست ندارم
wŏ xĭ huan yuè dú 我喜欢阅读
من مطالعه را دوست دارم
wŏ bù xĭ huan zuò fēi jī mó xíng 我不喜欢做飞机模型
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
wŏ xĭ huan tīng yīn yuè 我喜欢听音乐
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
wŏ xĭ huan shōu jí yóu piào 我喜欢收集邮票
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
wŏ bù xĭ huan chàng gē 我不喜欢唱歌
من دوست ندارم آواز بخوانم
wŏ xĭ huan huà huà 我喜欢画画
من ترسیم را دوست دارم