درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 83 ساحل: برویم شنا

واژگان

آب
shuĭ 水
استخر
yóu yŏng chí 游泳池
مامور نجات غریق
jiù shēng yuán 救生员
تخته مخصوص اسکی روی آب
chōng làng băn 冲浪板
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
qián shuĭ tōng qì guăn 潜水通气管
غواصی
fú qián 浮潜
گشت و گذار
chōng làng 冲浪