درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 77 غذایی: غذاهای دریایی

واژگان

ماهی
yú 鱼
حلزون صدف دار
bèi lèi 贝类
بم
lú yú 鲈鱼
ماهی آزاد
sān wén yú 三文鱼
خرچنگ دریایی
lóng xiā 龙虾
خرچنگ
páng xiè 螃蟹
صدف دو کپه ای
bàng lèi 蚌类
صدف
mŭ lì 牡蛎
ماهی کاد
xuĕ yú 鳕鱼
گوشت صدف
gé lí 蛤蜊
میگو
xiā 虾
ماهی تن
jīn qiāng yú 金枪鱼
ماهی قزل آلا
zūn yú 鳟鱼
تنها
tă mă yú 鳎鰢鱼
کوسه ماهی
shā yú 鲨鱼