درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 74 غذایی: گوشت

واژگان

گوشت گاو
niú ròu 牛肉
گوشت گوساله
xiăo niú ròu 小牛肉
ژامبون
huŏ tuĭ 火腿
جوجه
jī ròu 鸡肉
بوقلمون
huŏ jī ròu 火鸡肉
اردک
yā ròu 鸭肉
بیکن
péi gēn 培根
هات داگ
rè gŏu 热狗
همبرگر
hàn băo bāo 汉堡包
استیک
niú pái 牛排
گوشت خوک
zhū ròu 猪肉
فیله مینیون
fēi lì niú pái 菲利牛排
سوسیس
xiāng cháng 香肠
بره
yáng pái 羊排
گوشت خوک ریز شده
zhū pái 猪排