درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 68 رستوران: پرداخت

واژگان

خوردن
chī 吃
نوشیدن
hē 喝
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
wŏ kĕ yĭ gēn jīng lĭ shuō huà mā 我可以跟经理说话吗?
این چیست؟
zhè shì shén me 这是什么?
صورتحساب
zhàng dān 账单
انعام
xiăo fèi 小费
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
wŏ kĕ yĭ yòng xìn yòng kă jié zhàng mā 我可以用信用卡结账吗?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
wŏ qiàn nĭ duō shao qián 你欠你多少钱?
صورتحساب ، لطفا
qĭng măi dān 请买单
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
nĭ yŏu qí tā de xìn yòng kă mā 你有其它的信用卡吗?
لطفاً رسید به من بدهید
wŏ xū yào yī gè shōu jù 我需要一个收据
دستشویی کجاست؟
xĭ shŏu jiān zài nă lĭ 洗手间在哪里?
خروج
chū kŏu 出口
ورود
rù kŏu 入口
با تشکر از خدمات خوب شما
găn xiè nĭ fú wù zhōu dào 感谢你服务周到