فارسی چینی درس 68 واژگان

چینی :: درس 68. رستوران: پرداخت

loading

واژگان :: چینی فارسی

chī 吃
خوردن
hē 喝
نوشیدن
wŏ kĕ yĭ gēn jīng lĭ shuō huà mā 我可以跟经理说话吗?
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
zhè shì shén me 这是什么?
این چیست؟
zhàng dān 账单
صورتحساب
xiăo fèi 小费
انعام
wŏ kĕ yĭ yòng xìn yòng kă jié zhàng mā 我可以用信用卡结账吗?
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
qĭng măi dān 请买单
صورتحساب ، لطفا
nĭ yŏu qí tā de xìn yòng kă mā 你有其它的信用卡吗?
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
wŏ xū yào yī gè shōu jù 我需要一个收据
لطفاً رسید به من بدهید
xĭ shŏu jiān zài nă lĭ 洗手间在哪里?
دستشویی کجاست؟
chū kŏu 出口
خروج
rù kŏu 入口
ورود
găn xiè nĭ fú wù zhōu dào 感谢你服务周到
با تشکر از خدمات خوب شما