درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 65 رستوران: غذا چطور است؟

واژگان

این کثیف است
zhè ge shì zāng de 这个是脏的
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
nĭ néng zài gĕi wŏ xiē shuĭ mā 你能再给我些水吗?
خوشمزه بود
tài xiāng le 太香了
کیفیت بهتر
hăo pĭn zhì de 好品质的
آیا تند است؟
zhè ge shì là de mā 这个是辣的吗?
آیا ماهی تازه است؟
yú shì xīn xiān de mā 鱼是新鲜的吗?
آیا آنها شیرین است؟
zhè xiē shì tián de mā 这些是甜的吗?
ترش
suān 酸
غذا سرد است
shí wù bù rè 食物不热
این سرد است
zhè ge liáng le 这个凉了