درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 64 رستوران: سفارش غذا

واژگان

گوشت خام است.
ròu shì shēng de 肉是生的
آن را کم پخته می خواهم
wŏ xĭ huan bàn shēng de 我喜欢半生的
آن را نیم پخته می خواهم
wŏ xĭ huan zhōng dĕng shú dù de 我喜欢中等熟度的
خوب پخته شود
wán quán zhŭ shóu de 完全煮熟的
من می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
wŏ xiăng cháng cháng dāng dì de cài 我想尝尝当地的菜
من به غذاهای مختلف آلرژی دارم
wŏ duì bù tóng de shí wù guò mĭn 我对不同的食物过敏
مواد تشکیل دهنده آن چیست؟
zhè ge dōu yŏu nă xiē pèi liào 这个都有哪些配料?
چه نوع گوشتی دارید؟
nĭ yŏu nă zhŏng ròu 你有哪种肉?