فارسی چینی درس 63 واژگان

چینی :: درس 63. رستوران: سر میز

loading

واژگان :: چینی فارسی

yĭn liào 饮料
نوشابه
qĭng jiā bīng 请加冰
با یخ
sháo 勺
قاشق
dāo 刀
چاقو
chā 叉
چنگال
bēi zi 杯子
لیوان
pán zi 盘子
بشقاب
chá dié 茶碟
نعلبکی
chá bēi 茶杯
فنجان
wŏ xū yào yī tiáo cān jīn 我需要一条餐巾
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
wŏ bù xiăng yào hú jiāo 我不想要胡椒
من فلفل را نمی خواهم
hú jiāo yáo píng 胡椒摇瓶
فلفل دان
qĭng bă yán dì gĕi wŏ 请把盐递给我?
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
yán píng 盐瓶
نمکدان