درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 63 رستوران: سر میز

واژگان

نوشابه
yĭn liào 饮料
با یخ
qĭng jiā bīng 请加冰
قاشق
sháo 勺
چاقو
dāo 刀
چنگال
chā 叉
لیوان
bēi zi 杯子
بشقاب
pán zi 盘子
نعلبکی
chá dié 茶碟
فنجان
chá bēi 茶杯
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
wŏ xū yào yī tiáo cān jīn 我需要一条餐巾
من فلفل را نمی خواهم
wŏ bù xiăng yào hú jiāo 我不想要胡椒
فلفل دان
hú jiāo yáo píng 胡椒摇瓶
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
qĭng bă yán dì gĕi wŏ 请把盐递给我?
نمکدان
yán píng 盐瓶