درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 62 رستوران: پیدا کردن یک رستوران

واژگان

کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
nă lĭ yŏu hăo de cān tīng 哪里有好的餐厅?
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
wŏ men xū yào yī gè sì gè rén de cān zhuō 我们需要一个四个人的餐桌
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
wŏ xiăng yù dìng yī gè liăng gè rén de cān zhuō 我想预定一个两个人的餐桌
پیشخدمت مرد
fú wù yuán 服务员
پیشخدمت خانم
nǚ fú wù yuán 女服务员
ممکن است منو را ببینم؟
wŏ kĕ yĭ kān yī xià cài dān mā 我可以看一下菜单吗?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
nĭ yŏu shén me kĕ tuī jiàn de mā 你有什么可推荐的吗?
شامل چه چیزی است؟
bāo kuò xiē shén me 包括些什么?
آیا با سالاد می آید؟
bāo kuò shā lā mā 包括沙拉吗?
سوپ روز چیست؟
jīn tiān de tāng shì shén me 今天的汤是什么?
فوق العاده امروز چه هستند؟
jīn tiān de tè cān shì shén me 今天的特餐是什么?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
nĭ xiăng chī diăn shén me 你想吃点什么?
دسر روز
jīn tiān de tián diăn 今天的甜点