فارسی چینی درس 61 واژگان

چینی :: درس 61. خرید: فروش

loading

واژگان :: چینی فارسی

wŏ xiăng măi yī tiáo xiàng liàn 我想买一条项链
من به دنبال یک گردنبند می گردم
yŏu dă zhé de mā 有打折的吗?
آیا فروش دارید؟
wŏ fù xiàn jīn 我付现金
می خواهم نقداً بپردازم.
nĭ kĕ yĭ bă tā men gĕi wŏ liú zhe mā 你可以把他们给我留着吗?
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
nĭ men zhè lĭ jiē shòu xìn yòng kă mā 你们这里接受信用卡吗?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
wŏ xiăng yào huàn zhè ge dōng xī 我想要换这个东西
می خواهم آنرا عوض کنم.
wŏ kĕ yĭ tuì huán zhè ge mā 我可以退还这个吗?
میتوانم آن را برگردانم؟
yíng yè 营业
باز
guān mén 关门
بسته
wŭ cān shí jiān tíng yè 午餐时间停业
برای ناهار تعطیل است
shōu jù 收据
رسید
cì pĭn 次品
معیوب
huài le de 坏了的
شکسته
chū kŏu 出口
خروج
rù kŏu 入口
ورود
xiāo shòu yuán 销售员
فروشنده
shāng diàn jī diăn guān mén 商店几点关门?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟