درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 61 خرید: فروش

واژگان

من به دنبال یک گردنبند می گردم
wŏ xiăng măi yī tiáo xiàng liàn 我想买一条项链
آیا فروش دارید؟
yŏu dă zhé de mā 有打折的吗?
می خواهم نقداً بپردازم.
wŏ fù xiàn jīn 我付现金
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
nĭ kĕ yĭ bă tā men gĕi wŏ liú zhe mā 你可以把他们给我留着吗?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
nĭ men zhè lĭ jiē shòu xìn yòng kă mā 你们这里接受信用卡吗?
می خواهم آنرا عوض کنم.
wŏ xiăng yào huàn zhè ge dōng xī 我想要换这个东西
میتوانم آن را برگردانم؟
wŏ kĕ yĭ tuì huán zhè ge mā 我可以退还这个吗?
باز
yíng yè 营业
بسته
guān mén 关门
برای ناهار تعطیل است
wŭ cān shí jiān tíng yè 午餐时间停业
رسید
shōu jù 收据
معیوب
cì pĭn 次品
شکسته
huài le de 坏了的
خروج
chū kŏu 出口
ورود
rù kŏu 入口
فروشنده
xiāo shòu yuán 销售员
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
shāng diàn jī diăn guān mén 商店几点关门?