درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 58 خرید: پوشاک

واژگان

من لباس اندازه بزرگ می پوشم
wŏ chuān dà hào de 我穿大号的
متوسط
zhōng háo 中号
کوچک
xiăo hào 小号
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
nĭ yŏu dà yī diăn de mā 你有大一点的吗?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
nĭ yŏu xiăo yī diăn de mā 你有小一点的吗?
این خیلی تنگ است
zhè ge tài jĭn le 这个太紧了
این اندازه من است
zhè ge zhèng hăo 这个正好
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
nă lĭ yŏu yóu yŏng yī 哪里有游泳衣?
لباس
yī fu 衣服
بلوز
nǚ chèn shān 女衬衫
پیراهن
lián yī qún 连衣裙
شورت
duăn kù 短裤
من آن را می خرم
wŏ măi tā le 我买它了
من این پیراهن را دوست دارم
wŏ xĭ huan zhè jiàn chèn shān 我喜欢这件衬衫