فارسی چینی درس 57 واژگان

چینی :: درس 57. خرید: به من نشان بده

loading

واژگان :: چینی فارسی

wŏ qù gòu wù 我去购物
من به خرید می روم
zhŭ yào de gòu wù qū zài nă lĭ 主要的购物区在哪里?
منطقه اصلی خرید کجاست؟
wŏ xiăng qù gòu wù zhōng xīn 我想去购物中心
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
nĭ néng bāng zhù wŏ mā 你能帮助我吗?
می توانید به من کمک کنید؟
wŏ zhĭ shì kàn kàn 我只是看看
من فقط نگاه می کنم
nĭ néng gĕi wŏ nà xiē chèn shān mā 你能给我那些衬衫吗?
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
shì yī jiān zài nă lĭ 试衣间在哪里?
اتاق پرو کجااست؟
wŏ kĕ yĭ shì yī xià zhè ge mā 我可以试一下这个吗?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
zhè ge yán sè bù shì hé wŏ 这个颜色不适合我
این رنگ برای من مناسب نیست
nĭ yŏu tóng yī kuăn qí tā yán sè de mā 你有同一款其它颜色的吗?
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
wŏ xĭ huan zhè ge 我喜欢这个
من آن را دوست دارم
wŏ bù xĭ huan zhè ge 我不喜欢这个
من آن را دوست ندارم