درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 57 خرید: به من نشان بده

واژگان

من به خرید می روم
wŏ qù gòu wù 我去购物
منطقه اصلی خرید کجاست؟
zhŭ yào de gòu wù qū zài nă lĭ 主要的购物区在哪里?
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
wŏ xiăng qù gòu wù zhōng xīn 我想去购物中心
می توانید به من کمک کنید؟
nĭ néng bāng zhù wŏ mā 你能帮助我吗?
من فقط نگاه می کنم
wŏ zhĭ shì kàn kàn 我只是看看
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
nĭ néng gĕi wŏ nà xiē chèn shān mā 你能给我那些衬衫吗?
اتاق پرو کجااست؟
shì yī jiān zài nă lĭ 试衣间在哪里?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
wŏ kĕ yĭ shì yī xià zhè ge mā 我可以试一下这个吗?
این رنگ برای من مناسب نیست
zhè ge yán sè bù shì hé wŏ 这个颜色不适合我
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
nĭ yŏu tóng yī kuăn qí tā yán sè de mā 你有同一款其它颜色的吗?
من آن را دوست دارم
wŏ xĭ huan zhè ge 我喜欢这个
من آن را دوست ندارم
wŏ bù xĭ huan zhè ge 我不喜欢这个