فارسی چینی درس 56 واژگان

چینی :: درس 56. گشت و گذار: مکانها

loading

واژگان :: چینی فارسی

huŏ shān 火山
آتشفشان
xiá gŭ 峡谷
دره عمیق و باریک
sēn lín 森林
جنگل
shān mài 山脉
رشته کوه
cóng lín 丛林
جنگل
hé 河
رودخانه
bàn dăo 半岛
شبه جزیره
shā tān 沙滩
ساحل
zhăo zé 沼泽
مرداب
shān mài 山脉
کوه
xiăo shān 小山
تپه
hú 湖
دریاچه
shā mò 沙漠
بیابان
pù bù 瀑布
آبشار