درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 56 گشت و گذار: مکانها

واژگان

آتشفشان
huŏ shān 火山
دره عمیق و باریک
xiá gŭ 峡谷
جنگل
sēn lín 森林
رشته کوه
shān mài 山脉
جنگل
cóng lín 丛林
رودخانه
hé 河
شبه جزیره
bàn dăo 半岛
ساحل
shā tān 沙滩
مرداب
zhăo zé 沼泽
کوه
shān mài 山脉
تپه
xiăo shān 小山
دریاچه
hú 湖
بیابان
shā mò 沙漠
آبشار
pù bù 瀑布