درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 55 در اطراف شهر: حمل و نقل

واژگان

من نیاز به یک تاکسی دارم
wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
کرایه چقدر است؟
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
ترافیک
jiāo tōng 交通
هلی کوپتر
zhí shēng fēi jī 直升飞机
هواپیما
fēi jī 飞机
قطار
huŏ chē 火车
ایستگاه مترو
dì tiĕ zhàn 地铁站
قایق
chuán 船
دوچرخه
zì xíng chē 自行车
کامیون
kă chē 卡车
اتومبیل
qì chē 汽车
اتوبوس
gōng gòng qì chē 公共汽车
گاراژ پارکینگ
tíng chē chăng 停车场
پارکومتر
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表