درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 52 در اطراف شهر: کجا است؟

واژگان

ایستگاه اتوبوس کجاست؟
gōng jiāo zhàn zài nă lĭ 公交站在哪里?
توقف بعدی کجاست؟
xià yī zhàn shì nă lĭ 下一站是哪里?
آیا این توقف من است؟
zhè shì wŏ de zhàn mā 这是我的站吗?
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
dă răo yī xià wŏ xū yào zài zhè lĭ xià chē 打扰一下,我需要在这里下车
موزه کجاست؟
bó wù guăn zài nă lĭ 博物馆在哪里?
تلفن عمومی
gōng yòng diàn huà 公用电话
راهنمای تلفن وجود دارد؟
yŏu diàn huà bù mā 有电话薄吗?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
nĭ zhè lĭ yŏu yīng yŭ zá zhì mā 你这里有英语杂志吗?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
diàn yĭng shén me shí jiān kāi shĭ 电影什么时间开始?
لطفاً 4 بلیط بدهید
qĭng gĕi wŏ sì zhāng piào 请给我四张票
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
diàn yĭng shì Yīng wén de mā 电影是英文的吗?
ذرت بو داده
bào mĭ huā 爆米花
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ zhăo dào yào diàn 我可以在哪里找到药店?
قسمت مرکزی شهر
shì zhōng xīn 市中心