فارسی چینی درس 49 واژگان

چینی :: درس 49. هتل: زمان رفتن

loading

واژگان :: چینی فارسی

wŏ xū yào zū yī liàng qì chē 我需要租一辆汽车
من باید یک ماشین کرایه کنم
nĭ néng bāng wŏ jiào yī liàng chū zū chē mā 你能帮我叫一辆出租车吗?
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
wŏ xĭ huan zhè ge lù tái 我喜欢这个露台
من بالکن را دوست دارم
wŏ xū yào yī gè xíng li yuán 我需要一个行李员
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
wŏ zhŭn bèi hăo jié zhàng le 我准备好结账了
من برای تخلیه اتاق حاضرم
wŏ xĭ huan wŏ de zhù chù 我喜欢我的住处
من از اقامتم لذت بردم
zhè shì yī gè hĕn piào liang de bīn guăn 这是一个很漂亮的宾馆
این هتل زیبا است
nĭ de yuán gōng dōu hĕn chū sè 你的员工都很出色
کارکنان شما یی نظیر هستند
wŏ huì tuī jiàn nĭ de 我会推荐你的
من به شما توصیه خواهم کرد
xiè xie nín wéi wŏ men suŏ zuò de yī qiè 谢谢您为我们所做的一切
ممنون از شما برای همه چیز