درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 48 هتل: رزرو اتاق در هتل

واژگان

آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
nĭ néng gĕi wŏ tuī jiàn yī gè piàn yí de bīn guăn mā 你能给我推荐一个便宜的宾馆吗?
هزینه آن شبی چقدر است؟
fáng jiān yī wăn duō shao qián 房间一晚多少钱?
من برای سه هفته اقامت می کنم
wŏ yāo zài zhè lĭ zhù sān gè xīng qī 我要在这里住三个星期
هزینه هر هفته چقدر است؟
fáng jiān yī zhōu duō shao qián 房间一周多少钱?
آیا اتاق در دسترس است؟
nĭ men hái yŏu kōng fáng jiān mā 你们还有空房间吗?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
bīn guăn yŏu yóu yŏng chí mā 宾馆有游泳池吗?
استخر کجاست؟
yóu yŏng chí zài nă lĭ 游泳池在哪里?
ممکن است اتاق را ببینم؟
wŏ kĕ yĭ kān yī xià fáng jiān mā 我可以看一下房间吗?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
hái yŏu gēng piàn yí de mā 还有更便宜的吗?
آیا رستوران دارید؟
bīn guăn lĭ miàn yŏu cān tīng mā 宾馆里面有餐厅吗?