درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 47 هتل: ضرورت ها

واژگان

آسانسور کجاست؟
diàn tī zài nă lĭ 电梯在哪里?
من باید با مدیر صحبت کنم
wŏ xiăng zhăo jīng lĭ shuō huà 我想找经理说话
دوش کار نمی کند
lín yù huài le 淋浴坏了
این اتاق هیچ پتو ندارد
fáng jiān lĭ méi yŏu tăn zi 房间里没有毯子
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
nĭ néng zài gĕi wŏ yī gè zhĕn tou mā 你能再给我一个枕头吗?
اتاق ما تمیز نشده است
wŏ men de fáng jiān méi yŏu bèi dă săo 我们的房间没有被打扫
ما به حوله استخر نیاز داریم
wŏ men xū yào yī xiē yóu yŏng yòng de máo jīn 我们需要一些游泳用的毛巾
هیچ آب گرم وجود دارد
fáng jiān méi yŏu rè shuĭ 房间没有热水
من این اتاق را دوست ندارم
wŏ bù xĭ huan zhè jiān wū zi 我不喜欢这间屋子
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
wŏ men xū yào yī jiān yŏu kòng tiáo de fáng jiān 我们需要一间有空调的房间
من رزرو ندارم
wŏ méi yŏu yù dìng 我没有预定