فارسی چینی درس 45 واژگان

چینی :: درس 45. سفر: رسیدن به مقصد شما

loading

واژگان :: چینی فارسی

huān yíng 欢迎
خوش آمدید
zhè shì wŏ de hù zhào 这是我的护照
این گذرنامه من است
nĭ yŏu yāo bào guān de dōng xī mā 你有要报关的东西吗?
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
shì de wŏ yŏu yāo bào guān de dōng xī 是的,我有要报关的东西
بله، من چیزی برای اظهاردارم
wŏ méi yŏu yāo bào guān de dōng xī 我没有要报关的东西
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
wŏ lái zhè lĭ zuò shēng yi de 我来这里做生意的
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
wŏ lái zhè lĭ lǚ yóu de 我来这里旅游的
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
wŏ jiāng zài zhè lĭ yī xīng qī 我将在这里一星期
من یک هفته در اینجا خواهم بود
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ lĭng qŭ wŏ de xíng li 我可以在哪里领取我的行李?
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
hăi guān zài nă lĭ 海关在哪里?
گمرک کجاست؟
qĭng nĭ bāng wŏ ná xià bāo, hăo mā 请你帮我拿下包,好吗?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
wŏ kĕ yĭ kān yī xià nĭ de xíng li lĭng qŭ piào jù mā 我可以看一下你的行李领取票据吗?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟