درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 45 سفر: رسیدن به مقصد شما

واژگان

خوش آمدید
huān yíng 欢迎
این گذرنامه من است
zhè shì wŏ de hù zhào 这是我的护照
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
nĭ yŏu yāo bào guān de dōng xī mā 你有要报关的东西吗?
بله، من چیزی برای اظهاردارم
shì de wŏ yŏu yāo bào guān de dōng xī 是的,我有要报关的东西
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
wŏ méi yŏu yāo bào guān de dōng xī 我没有要报关的东西
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
wŏ lái zhè lĭ zuò shēng yi de 我来这里做生意的
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
wŏ lái zhè lĭ lǚ yóu de 我来这里旅游的
من یک هفته در اینجا خواهم بود
wŏ jiāng zài zhè lĭ yī xīng qī 我将在这里一星期
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ lĭng qŭ wŏ de xíng li 我可以在哪里领取我的行李?
گمرک کجاست؟
hăi guān zài nă lĭ 海关在哪里?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
qĭng nĭ bāng wŏ ná xià bāo, hăo mā 请你帮我拿下包,好吗?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟
wŏ kĕ yĭ kān yī xià nĭ de xíng li lĭng qŭ piào jù mā 我可以看一下你的行李领取票据吗?