درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 44 سفر: به کجا می روید؟

واژگان

کجا می روید؟
nĭ yāo qù nă lĭ 你要去哪里?
چند تا کیف دارید؟
nĭ yŏu duō shăo xíng li 你有多少行李?
کدام ترمینال را می خواهید؟
nĭ yào qù nă ge hòu jī tīng 你要去哪个候机厅?
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
wŏ xiăng yào yī gè kào zŏu dào de zuò wèi 我想要一个靠走道的座位
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
wŏ xiăng yào yī gè kào chuāng hu de zuò wèi 我想要一个靠窗户的座位
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
wéi shén me fēi jī wăn diăn le 为什么飞机晚点了?
کمربند ایمنی خود را ببندید
qĭng xì jĭn ān quán dài 请系紧安全带
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
kĕ yĭ gĕi wŏ yī tiáo máo tăn mā 可以给我条毛毯吗?
چه زمانی فرود می آییم ؟
wŏ men shén me shí jiān zhuó lù 我们什么时间着陆?