فارسی چینی درس 44 واژگان

چینی :: درس 44. سفر: به کجا می روید؟

loading

واژگان :: چینی فارسی

nĭ yāo qù nă lĭ 你要去哪里?
کجا می روید؟
nĭ yŏu duō shăo xíng li 你有多少行李?
چند تا کیف دارید؟
nĭ yào qù nă ge hòu jī tīng 你要去哪个候机厅?
کدام ترمینال را می خواهید؟
wŏ xiăng yào yī gè kào zŏu dào de zuò wèi 我想要一个靠走道的座位
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
wŏ xiăng yào yī gè kào chuāng hu de zuò wèi 我想要一个靠窗户的座位
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
wéi shén me fēi jī wăn diăn le 为什么飞机晚点了?
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
qĭng xì jĭn ān quán dài 请系紧安全带
کمربند ایمنی خود را ببندید
kĕ yĭ gĕi wŏ yī tiáo máo tăn mā 可以给我条毛毯吗?
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
wŏ men shén me shí jiān zhuó lù 我们什么时间着陆?
چه زمانی فرود می آییم ؟