درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 43 سفر: توشه من کجاست؟

واژگان

محل گرفتن چمدان
xíng li lĭng qŭ chù 行李领取处
تسمه نقاله
chuán sòng dài 传送带
چرخ حمل چمدان
xíng li chē 行李车
فرم شکایت چمدان گم شده
qŭ xíng li de piào quàn 取行李的票券
چمدان گم شده
xíng li yí shī 行李遗失
گم شده و پیدا شده
shī wù zhāo lĭng 失物招领
باربر
xíng li yuán 行李员
آسانسور
diàn tī 电梯
راهروی متحرک
zì dòng rén xíng dào 自动人行道
ورود
rù kŏu 入口
خروج
chū kŏu 出口
تبدیل پول
huò bì duì huàn 货币兑换
ایستگاه اتوبوس
gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站
کرایه ماشین
qì chē zū lìn 汽车租赁