فارسی چینی درس 42 واژگان

چینی :: درس 42. سفر: خروج و ورود

loading

واژگان :: چینی فارسی

qĭ chéng 启程
حرکت
fēi jī de qĭ fēi 飞机的起飞
برخاست
zhuó lù 着陆
فرود
păo dào 跑道
باند فرودگاه
dào dá 到达
ورود
hòu jī lóu 候机楼
ساختمان ترمینال
wú yān qū 无烟区
بخش غیر سیگاری
hăi guān 海关
دفتر گمرک
miăn shuì 免税
معاف از عوارض
băo ān rén yuán 保安人员
نگهبان امنیتی
jīn shŭ tàn cè qì 金属探测器
فلزیاب
X guāng jī X光机
دستگاه اشعه ایکس
zhèng míng wén jiàn 证明文件
فرم شناسایی