درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 42 سفر: خروج و ورود

واژگان

حرکت
qĭ chéng 启程
برخاست
fēi jī de qĭ fēi 飞机的起飞
فرود
zhuó lù 着陆
باند فرودگاه
păo dào 跑道
ورود
dào dá 到达
ساختمان ترمینال
hòu jī lóu 候机楼
بخش غیر سیگاری
wú yān qū 无烟区
دفتر گمرک
hăi guān 海关
معاف از عوارض
miăn shuì 免税
نگهبان امنیتی
băo ān rén yuán 保安人员
فلزیاب
jīn shŭ tàn cè qì 金属探测器
دستگاه اشعه ایکس
X guāng jī X光机
فرم شناسایی
zhèng míng wén jiàn 证明文件