درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 39 بدن: پایین تنه

واژگان

مفصل ران
kuà bù 胯部
ران
dà tuĭ 大腿
سرین
pì gu 屁股
پا
jiăo 脚
پا
tuĭ 腿
زانو
xī gài 膝盖
مچ پا
jiăo huái 脚踝
ماهیچه ساق پا
tuĭ dù zi 腿肚子
پاشنه
jiăo hòu gēn 脚后跟
انگشتان پا
jiăo zhĭ 脚趾