درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 37 بدن: چهره

واژگان

دهان
zuĭ bā 嘴巴
دندانها
yá chĭ 牙齿
زبان
shé tóu 舌头
لب ها
zuĭ chún 嘴唇
فک
xià è 下颚
چانه
xià ba 下巴
گردن
bó zi 脖子
گلو
hóu lóng 喉咙