درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 32 متضاد: سرد / گرم

واژگان

سرد
lĕng de 冷的
داغ
rè de 热的
روشن
liàng de 亮的
تاریک
àn de 暗的
بد
huài de 坏的
خوب
hăo de 好的
تنها
gū dú 孤独
با هم
yī qĭ 一起
خیس
shī de 湿的
خشک
gān de 干的
با
yŏu 有
بدون
méi yŏu 没有