درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 30 متضاد: بزرگ / کوچک

واژگان

بزرگ
dà de 大的
کوچک
xiăo de 小的
بلند
gāo de 高的
کوتاه
ăi de 矮的
جوان
nián qīng de 年轻的
پیر
nián lăo de 年老的
لاغر
shòu de 瘦的
چاق
pàng de 胖的
بالا
xiàng shàng 向上
پایین
xiàng xià 向下
سوال
wèn tí 问题
پاسخ
jiĕ dá 解答