درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 29 آب و هوا و فصول

واژگان

آب و هوا چگونه است؟
tiān qì zĕn me yàng 天气怎么样?
هوا گرم است
tiān qì rè 天气热
هوا سرد است
tiān qì lĕng 天气冷
هوا آفتابی است
qíng tiān 晴天
هوا ابری است
yīn tiān 阴天
هوا مرطوب است
cháo shī de 潮湿的
باران می بارد
xià yŭ 下雨
برف می بارد
xià xuĕ 下雪
باد می وزد
guā fēng 刮风
نامطبوع است
tiān qì hĕn zāo 天气很糟
درجه حرارت چند است؟
qì wēn shì duō shăo 气温是多少?
فصول
jì jié 季节
زمستان
dōng jì 冬季
تابستان
xià jì 夏季
بهار
chūn jì 春季
پاییز
qiū jì 秋季