درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 26 زمان: چه روزی است؟

واژگان

امروز چه روزی است؟
jīn tiān shì jī háo 今天是几号?
هفته گذشته
shàng gè lĭ bài 上个礼拜
ماه گذشته
shàng gè yuè 上个月
هفته بعد
xià gè lĭ bài 下个礼拜
ماه بعد
xià gè yuè 下个月
سال بعد
míng nián 明年
امشب
jīn wăn 今晚
دیشب
zuó wăn 昨晚
فردا صبح
míng tiān zăo shang 明天早上
پریروز
qián tiān 前天
پس فردا
hòu tiān 后天
آخر هفته
zhōu mò 周末