فارسی چینی درس 26 واژگان

چینی :: درس 26. زمان: چه روزی است؟

loading

واژگان :: چینی فارسی

jīn tiān shì jī háo 今天是几号?
امروز چه روزی است؟
shàng gè lĭ bài 上个礼拜
هفته گذشته
shàng gè yuè 上个月
ماه گذشته
xià gè lĭ bài 下个礼拜
هفته بعد
xià gè yuè 下个月
ماه بعد
míng nián 明年
سال بعد
jīn wăn 今晚
امشب
zuó wăn 昨晚
دیشب
míng tiān zăo shang 明天早上
فردا صبح
qián tiān 前天
پریروز
hòu tiān 后天
پس فردا
zhōu mò 周末
آخر هفته