فارسی چینی درس 20 واژگان

چینی :: درس 20. مردم: اعضای خانواده

loading

واژگان :: چینی فارسی

rén 人
مردم
mŭ qīn 母亲
مادر
fù qīn 父亲
پدر
xiōng dì 兄弟
برادر
jiĕ mèi 姐妹
خواهر
ér zi 儿子
پسر
nǚ ér 女儿
دختر
zhí zi 侄子
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
zhí nǚ 侄女
دختر برادر یا خواهر و غیره
yé ye 爷爷
پدر بزرگ
năi nai 奶奶
مادر بزرگ