فارسی چینی درس 18 واژگان

چینی :: درس 18. راهنمایی: از کجا؟

loading

واژگان :: چینی فارسی

hòu mian 后面
پشت
qián miàn 前面
جلو
páng biān 旁边
بغل
yòu bian dì yī gè mén 右边第一个门
درب اول در سمت راست
zài dì sì gè dēng chŭ yòu zhuăn 在第四个灯处右转
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
nĭ míng bai wŏ de yì si mā 你明白我的意思吗?
آیا من رادرک می کنید؟
bĕi fāng 北方
شمال
xī fāng 西方
غرب
nán fāng 南方
جنوب
dōng fāng 东方
شرق
xiàng yòu biān 向右边
به سمت راست
xiàng zuŏ biān 向左边
به سمت چپ
yŏu diàn tī mā 有电梯吗?
آسانسور وجود دارد؟
lóu tī zài nă lĭ 楼梯在哪里?
پله ها کجا هستند؟
cháo nă ge fāng xiàng 朝哪个方向?
در کدام جهت؟
zuŏ biān de dì èr gè mén 左边的第二个门
درب دوم در سمت چپ
zài guăi jiăo chŭ xiàng zuŏ guăi 在拐角处向左拐
در گوشه به سمت چپ بپیچید