درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 18 راهنمایی: از کجا؟

واژگان

پشت
hòu mian 后面
جلو
qián miàn 前面
بغل
páng biān 旁边
درب اول در سمت راست
yòu bian dì yī gè mén 右边第一个门
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
zài dì sì gè dēng chŭ yòu zhuăn 在第四个灯处右转
آیا من رادرک می کنید؟
nĭ míng bai wŏ de yì si mā 你明白我的意思吗?
شمال
bĕi fāng 北方
غرب
xī fāng 西方
جنوب
nán fāng 南方
شرق
dōng fāng 东方
به سمت راست
xiàng yòu biān 向右边
به سمت چپ
xiàng zuŏ biān 向左边
آسانسور وجود دارد؟
yŏu diàn tī mā 有电梯吗?
پله ها کجا هستند؟
lóu tī zài nă lĭ 楼梯在哪里?
در کدام جهت؟
cháo nă ge fāng xiàng 朝哪个方向?
درب دوم در سمت چپ
zuŏ biān de dì èr gè mén 左边的第二个门
در گوشه به سمت چپ بپیچید
zài guăi jiăo chŭ xiàng zuŏ guăi 在拐角处向左拐