فارسی چینی درس 17 واژگان

چینی :: درس 17. راهنمایی: پایین سالن

loading

واژگان :: چینی فارسی

yī zhí xiàng qián 一直向前
مستقیم
zài hòu miàn 在后面
پشت سر
zài qián miàn 在前面
در مقابل
lĭ miàn 里面
در داخل
wài mian 外面
خارج از
zhè lĭ 这里
اینجا
nà li 那里
آنجا
yán zhe qiáng 沿着墙
در امتداد دیوار
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
در اطراف گوشه
fú wù tái 服务台
بر میز
zài duì liè lĭ 在队列里
در خط
lóu xià 楼下
طبقه پایین
lóu shàng 楼上
طبقه بالا
zài dà tīng 在大厅
پایین سالن