درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 4 شروع: لطفا و با تشکر از شما

واژگان

لطفاً
qĭng 请
ممنون از شما
xiè xie 谢谢
قابلی ندارد
bù kè qi 不客气
تولدت مبارک
shēng rì kuài lè 生日快乐
تبریک
zhù hè 祝贺
موفق باشید
hăo yùn 好运
نام شما چیست؟
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
از ملاقات شما خوشبختم
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
اهل کجا هستید؟
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
من از نیویورک هستم
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来