فارسی چینی درس 1 واژگان

چینی :: درس 1. شروع: سلام

loading

واژگان :: چینی فارسی

nĭ hăo 你好
سلام
zăo shang hăo 早上好
صبح به خیر
xià wŭ hăo 下午好
عصر به خیر
wăn shàng hăo 晚上好
عصر به خیر
wăn shàng hăo 晚上好
شب به خیر
nĭ hăo ma 你好吗?
حال شما چطور است؟
wŏ hĕn hăo xiè xie 我很好,谢谢
خوب، ممنون از شما
nĭ ne 你呢?
و شما؟
huān yíng 欢迎
خوش آمدید
jīn tiān tiān qì hĕn hăo 今天天气很好
روز زیبایی است
zhù nĭ yú kuài 祝你愉快
روز خوبی داشته باشید
zài jiàn 再见
خداحافظ
dāi huì jiàn 待会见
بعداً می بینمت
míng tiān jiàn 明天见
شما را فردا می بینم
dă răo xià 打扰下
ببخشید
yŏu shén me kĕ yĭ bāng zhù nĭ de mā 有什么可以帮助你的吗?
میتوانم به شما کمک کنم؟