درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 108 کامپیوتر: شرایط ایمیل

واژگان

بسته بندی کردن کلمه
Word wrap
فضای مجازی
Cyberspace
آدرس پست الکترونیکی
Email address
کتاب آدرس
Address book
گیرنده
Recipient
هرزنامه (اسپم)
Spam
پاسخ به همه
Reply to all
فایل های پیوست شده
Attached files
ضمیمه کردن
Attach
سرفصل پیام
Message headings
موضوع
Subject