درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 107 کامپیوتر: قطعات

واژگان

صفحه کلید
Keyboard
دکمه
Button
کامپیوتر لپ تاپ
Laptop computer
مودم
Modem
دکمه ماوس
Mouse button
موس پد
Mouse pad
ماوس
Mouse
پایگاه داده
Database
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد
Clipboard