درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 106 استخدام: ورود اطلاعات

واژگان

پررنگ (متن)
Bold (text)
قالب
Template
تنظیمات
Preferences
مربع را علامت بزنید
Check the box
انتقال فایل
File transfer
ورود
Log on
کلمه کلیدی
Keyword
نام کاربر
User name
رمز عبور
Password
امضای دیجیتال
Digital signature
در دسترس همگان
Public domain
پهنای باند
Bandwidth
پرچم
Banner
شمایل
Icon
پرسش و پاسخ
Frequently asked questions