فارسی انگلیسی درس 106 واژگان

انگلیسی :: درس 106. استخدام: ورود اطلاعات

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Bold (text)
پررنگ (متن)
Template
قالب
Preferences
تنظیمات
Check the box
مربع را علامت بزنید
File transfer
انتقال فایل
Log on
ورود
Keyword
کلمه کلیدی
User name
نام کاربر
Password
رمز عبور
Digital signature
امضای دیجیتال
Public domain
در دسترس همگان
Bandwidth
پهنای باند
Banner
پرچم
Icon
شمایل
Frequently asked questions
پرسش و پاسخ